top of page

Excel - Grunnleggende

Kom i gang med dette fantastiske verktøyet!

Kurset passer for deg som: 

Er ny bruker av Excel eller som er selvlært og ønsker å få på plass basisferdigheter. 

Vi har fokus på basisferdigheter som innlegging av data, hvordan bygge ulike typer formler samt bruk av funksjoner som bl.a. summering og tellefunksjon. Vi vektlegger praktiske metoder og hvordan daglige rutiner kan løses smartere og mer effektivt med Excel.


Du får mange gode tips om hvordan du skal lage gode og oversiktlige oppsett, slik at data blir lett å lese og forståelig å framstille samt å skrive ut. Vi har spesielt fokus på bruk av datalister samt introduksjon til ulike diagrammer.

Agenda

 

 • Bli kjent med Excel, smarte tips om personlige innstillinger og smart bruk av tastaturet!

 • Merkemetoder og smart navigering, kolonnebredde og radhøyde – gjøre data lettere å lese

 • Jobb supersmart ved hjelp av verktøyet Autofyll for måneder, datoer, tallserier

 • Formler og funksjoner - Hva er forskjellen - hvordan er oppbyggingen?

 • Smarte formler med 2 og 3 ledd samt absolutt cellereferanse og formler på tvers av ark

 • Bruke funksjoner: Summer, gjennomsnitt, størst, minst, telle og kanskje flere…

 • Datalister – sortere, filtrere og analysere med betinget formatering - et "must" i datalister!

 • Redigering – Endre data, flytte og kopiere data, slette/sette inn rader og kolonner

 • Formatering – Tall, datoer, tekst, skriveretning, fyllfarger og kantlinjer

 • Få kontroll på utskrift med retning og faste titler på ark

 • Diagrammer – presentere data som sektordiagram og søylediagram

Kurstid:      

                

Datoer:

Pris:           

Sted:

2 dager

Kl. 9 - 15.00

 

På forespørsel

På forespørsel

Hos kunde/via Teams

Praktisk informasjon

Du får kursfiler på forhånd. Prisen inkluderer kurshefte. Du får kursbevis og etter kurset har du tre måneder gratis brukerstøtte i Excel!

 

Velkommen til to smarte dager med Excel!

bottom of page