Excel i det virtuelle møterommet

Kursene er på 2 timer med tre ulike moduler. Pris per pers. per kurs: Kr. 1.050,-  Alle tre kurs: Pakkepris: Kr. 2.700,- Du får tilsendt Teams-innkalling og kursfiler  før kurset slik at du kan jobbe parallelt med instruktøren. Ved påmelding, meld inn om ønsker hele pakken til pakkepris. Kurstid er kl. 9 til 11 med unntak av en dag med to kurs (kl. 9 til 11 og kl. 12 til 14).

Kombinere dager: Du kan velge de kursdagene som passer for deg uavhengig av uke.

Presenterer du data fra hjemmekontor og opplever data vanskelig å tolke? Lær å bruke tabellformat og betinget formatering for bedre analyse og dypdykk i dine data.
Dato: 7/1 (kl. 9-11) og 19/1 (kl. 9-11)

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Lag dine egne spesialformat tallverdier 

 • Betinget formatering for visualisering av tekst, datoer, ulike sprang i verdier o.a.

 • Lag dine egne regler for betinget formatering

 • Tabellformat for tydeliggjøring, filtrering og analyse med funksjoner og Slicere

 • Ulike diagramtyper 

Har du utfordring med å rapportere data til Pivot? Lær å konvertere data og bruke funksjoner slik at kvaliteten på data blir best mulig. Deretter jobber vi med Pivottabeller.
Dato: 8/1 (kl. 9-11) og 20/1 (kl. 9-11)

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Verktøy for å bearbeide og klargjøre data 

 • Bruke Tabellformat for enklere oppdatering
  av Pivot data

 • Oppbygging av Pivottabell

 • Rad- og kolonneoppstilling, tabellfilter, slå sammen og utvide rad-nivåer

 • Ta ut under-rapporter

 • Ulike oppsett og tabellformat

 • Bruke flere funksjoner på samme verdi

Lær å bruke formler og statistikk innenfor Pivot-tabeller. Samtidig lærer du å bruke Slicere og Pivot-diagram for å analysere og visualisere dine tabeller i dybden på et såkalt dashboard.
Dato: 8/1 ! (kl. 12-14!) og 21/1 (kl. 9-11)

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Tips om egendefinert sortering og gruppering

 • Lage formler innenfor Pivot-rapporten

 • Bruke nye felt videre i beregninger

 • Mer avanserte beregninger (statistikk, rangering o.a.)

 • Presentasjon:
  Dataslicere for mer visuell filtrering samt diagram på Dashboard