Excel i det virtuelle møterommet

Kursene er på 2 timer fra A: kl. 9.30 til kl. 11.30 og B: kl. 11.00-13.00, tre dager på rad. Pris per pers. per kurs: Kr. 1.050,-  Alle tre kurs: Pakkepris: Kr. 2.700,- Du får tilsendt Teams-innkalling og kursfiler før kurset slik at du kan jobbe parallelt med instruktøren om du ønsker.

Presenterer du data fra hjemmekontor og opplever data vanskelig å tolke? Lær å bruke tabellformat og betinget formatering for bedre analyse og dypdykk i dine data.
Dato: A: 2/12 og B: 7/12

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Lag dine egne spesialformat tallverdier 

 • Betinget formatering for visualisering av tekst, datoer, ulike sprang i verdier o.a.

 • Lag dine egne regler for betinget formatering

 • Tabellformat for tydeliggjøring, filtrering og analyse med funksjoner og Slicere

 • Ulike diagramtyper 

Har du utfordring med å rapportere data til Pivot? Lær å konvertere data og bruke funksjoner slik at kvaliteten på data blir best mulig. Deretter jobber vi med Pivottabeller.
Dato: A: 3/12 og B: 8/12

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Verktøy for å bearbeide og klargjøre data 

 • Bruke Tabellformat for enklere oppdatering
  av Pivot data

 • Oppbygging av Pivottabell

 • Rad- og kolonneoppstilling, tabellfilter, slå sammen og utvide rad-nivåer

 • Ta ut under-rapporter

 • Ulike oppsett og tabellformat

 • Bruke flere funksjoner på samme verdi

Lær å bruke formler og statistikk innenfor Pivot-tabeller. Samtidig lærer du å bruke Slicere og Pivot-diagram for å analysere og visualisere dine tabeller i dybden på et såkalt dashboard.
Dato: A: 4/12 og B: 9/12

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Tips om egendefinert sortering og gruppering

 • Lage formler innenfor Pivot-rapporten

 • Bruke nye felt videre i beregninger

 • Mer avanserte beregninger (statistikk, rangering o.a.)

 • Presentasjon:
  Dataslicere for mer visuell filtrering samt diagram på Dashboard