top of page

Excel i det virtuelle møterommet

Kursene er på 2 timer med tre ulike moduler. Pris per pers. per kurs: Kr. 850,-  Alle tre kurs: Pakkepris: Kr. 2.100,- Du får tilsendt Teams-innkalling og kursfiler før kurset slik at du kan jobbe parallelt med instruktøren. Ved påmelding, meld inn om ønsker hele pakken til pakkepris. Kurstid er kl. 9.00 til 11.00.

Kombinere dager: Du kan velge de kursdagene som passer for deg uavhengig av uke.

Presenterer du data fra hjemmekontor og opplever data vanskelig å tolke? Lær å bruke tabellformat og betinget formatering for bedre analyse og dypdykk i dine data.
Dato: 4/5 og 8/6

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Lag dine egne spesialformat tallverdier 

 • Betinget formatering for visualisering av tekst, datoer, ulike sprang i verdier o.a.

 • Lag dine egne regler for betinget formatering

 • Tabellformat for tydeliggjøring, filtrering og analyse med funksjoner og Slicere

 • Ulike diagramtyper 

Har du utfordring med å rapportere data til Pivot? Lær å konvertere data og bruke funksjoner slik at kvaliteten på data blir best mulig. Deretter jobber vi med Pivottabeller.
Dato: 5/5 og 9/6

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Verktøy for å bearbeide og klargjøre data 

 • Bruke Tabellformat for enklere oppdatering
  av Pivot data

 • Oppbygging av Pivottabell

 • Rad- og kolonneoppstilling, tabellfilter, slå sammen og utvide rad-nivåer

 • Ta ut under-rapporter

 • Ulike oppsett og tabellformat

 • Bruke flere funksjoner på samme verdi

Lær å bruke formler og statistikk innenfor Pivot-tabeller. Samtidig lærer du å bruke Slicere og Pivot-diagram for å analysere og visualisere dine tabeller i dybden på et såkalt dashboard.
Dato: 6/5 og 10/6

Hva du vil lære på dette kurset:

 • Tips om egendefinert sortering og gruppering

 • Lage formler innenfor Pivot-rapporten

 • Bruke nye felt videre i beregninger

 • Mer avanserte beregninger (statistikk, rangering o.a.)

 • Presentasjon:
  Dataslicere for mer visuell filtrering samt diagram på Dashboard

bottom of page