Søk
  • Marianne Trøen

180 deltakere på kurs i M-files og Office 365 hos Bremnes Seashore


Vi er stolte og glade for å ha fått oppdraget med å lose nesten 200 kursdeltakere gjennom opplæring i programmet M-Files (verktøy for dokumenthåndtering) samt nytt intranet i SharePointOffice 365 plattformen.

Vi har gjennomført 15 kursdager med deltakere fra både hovedkontoret og rundt 25 lokaliteter hos Bremnes Seashore. Kursene har vært gjennomført i Øklandsvågen på Bømlo, i Trovåg og i Rogaland og tilbakemeldinger har vist at vi har truffet rett både med innhold og progresjon på kursene.

Det har vært en særdeles hyggelig opplevelse og vi ønsker å takke Bremnes Seashore for at vi fikk muligheten til å ta på oss dette oppdraget!

#MFiles #SharePoint #Office365 #Intranett #Bedriftsinternt

0 visninger